<em id="ndxdl"></em>

  <noframes id="ndxdl">

   小學生日記大全 -> 日記 -> 日記

   日記

  1. jīn
  2. tiān
  3. yòu
  4. shì
  5. tiān
  6.  
  7. tài
  8. yáng
  9. gōng
  10. gōng
  11. zǎo
  12. zǎo
  13. de
  14. jiù
  15. shàng
  16. 今天又是一個大熱天,太陽公公早早的就爬上
  17. le
  18. lán
  19. lán
  20. de
  21. tiān
  22. kōng
  23.  
  24. tài
  25. yáng
  26. gōng
  27. gōng
  28. huǒ
  29. de
  30. guāng
  31. máng
  32. zhào
  33. 了藍藍的天空。太陽公公那火辣辣的光茫照得
  34. men
  35. yǎn
  36. jīng
  37. dōu
  38. zhēng
  39. kāi
  40. le
  41.  
  42. 我們眼睛都睜不開了。
  43.  
  44.  
  45. měi
  46. tiān
  47. hái
  48. shì
  49. dǐng
  50. zhe
  51. liè
  52. zhe
  53. chē
  54. sòng
  55. dài
  56. shǔ
  57.  每天爸爸還是頂著烈日騎著車送帶我去暑
  58. jiǎ
  59. bān
  60. shàng
  61. xué
  62.  
  63. āi
  64.  
  65. zhēn
  66. méi
  67. jìn
  68.  
  69. tiān
  70. de
  71. hái
  72. tiān
  73. tiān
  74. 假班上學。哎!真沒勁!大熱天的還得去天天
  75. shàng
  76. xué
  77.  
  78. hái
  79. zài
  80. jiā
  81. zhe
  82. kōng
  83. diào
  84.  
  85. chī
  86. zhe
  87. lěng
  88. yǐn
  89.  
  90. 去上學,那還不如在家打著空調,吃著冷飲,
  91. kàn
  92. kàn
  93. dòng
  94. huà
  95. piàn
  96. lái
  97. shū
  98.  
  99.  
  100. dāng
  101. rán
  102. shì
  103. míng
  104. xiǎo
  105. xué
  106. shēng
  107. 看看動畫片來得舒服……當然我是一名小學生
  108. xué
  109. wéi
  110. zhǔ
  111.  
  112. yào
  113. shū
  114. le
  115.  
  116. hǎo
  117. hǎo
  118. xué
  119.  
  120. tiān
  121. 以學習為主,我要讀書了,我得好好學習,天
  122. tiān
  123. xiàng
  124. shàng
  125.  
  126. zuò
  127. pǐn
  128. xué
  129. jiān
  130. yōu
  131. de
  132. hǎo
  133. hái
  134.  
  135. 天向上,做一個品學兼優的好孩子。
  136.  
  137.  
  138.  
    
   無注音版:日記
    今天又是一個大熱天,太陽公公早早的就爬上了藍藍的天空。太陽公公那火辣辣的光茫照得我們眼睛都睜不開了。
    每天爸爸還是頂著烈日騎著車送帶我去暑假班上學。哎!真沒勁!大熱天的還得去天天去上學,那還不如在家打著空調,吃著冷飲,看看動畫片來得舒服……當然我是一名小學生以學習為主,我要讀書了,我得好好學習,天天向上,做一個品學兼優的好孩子。
    

   小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

   Powered by 小學生日記大全www.hualong-cn.com© 2012 www.hualong-cn.com Inc.
   Copyright © 2010 小學生日記大全

   成人视频免费在线观看 - 视频 - 在线观看 - 影视资讯 -飞爱网