<em id="ndxdl"></em>

  <noframes id="ndxdl">

   小學生日記大全 -> 日記 -> 仰望天空

   仰望天空

  1.  
  2. yǎng
  3. wàng
  4. tiān
  5. kōng
  6. shǐ
  7. rén
  8. de
  9. xīn
  10. líng
  11. gèng
  12. kuān
  13. guǎng
  14.  
  15.  
  16. jīng
  17. “仰望天空可以使人的心靈更寬廣”。爸爸經
  18. cháng
  19. zhè
  20. yàng
  21. duì
  22. shuō
  23.  
  24. 常這樣對我說。
  25.  
  26.  
  27. shì
  28. míng
  29. bái
  30.  
  31. tiān
  32. kōng
  33. shí
  34. me
  35. dōu
  36. méi
  37. yǒu
  38.  
  39. néng
  40. gào
  41.  可是我不明白,天空什么都沒有,他能告
  42. men
  43. shí
  44. me
  45. ne
  46.  
  47. 訴我們什么呢?
  48.  
  49.  
  50. shuō
  51.  
  52.  
  53. yǎng
  54. wàng
  55. tiān
  56. kōng
  57.  
  58. tīng
  59. jiàn
  60. liǎng
  61. qiān
  62.  爸爸說:“仰望天空,你可以聽見兩千五
  63. bǎi
  64. duō
  65. nián
  66. qián
  67. wěi
  68. de
  69. xiǎng
  70. jiā
  71.  
  72. jiāo
  73. jiā
  74. kǒng
  75. de
  76. shēng
  77. yīn
  78.  
  79. 百多年前偉大的思想家、教育家孔子的聲音。
  80.  
  81.  
  82.  
  83. yǎng
  84. wàng
  85. tiān
  86. kōng
  87.  
  88. kǒng
  89. duì
  90. de
  91. xué
  92. shēng
  93. shuō
  94.  
  95.  
  96. kàn
  97.  
  98.  仰望天空,孔子對他的學生說:“你看,
  99. cāng
  100. tiān
  101. zài
  102. shàng
  103.  
  104. jìng
  105. yán
  106.  
  107. ér
  108. lún
  109. zhuǎn
  110.  
  111. wàn
  112. shēng
  113. 蒼天在上,靜穆無言,而四季輪轉,萬物滋生
  114.  
  115. cāng
  116. tiān
  117. hái
  118. yào
  119. shuō
  120. huà
  121. ma
  122.  
  123.  
  124. 。蒼天還要說話嗎?”
  125.  
  126.  
  127. shì
  128. ā
  129.  
  130. cāng
  131. tiān
  132. hái
  133. yào
  134. shuō
  135. shí
  136. me
  137. ne
  138.  
  139.  是啊,蒼天還需要說什么呢?
  140.  
  141.  
  142. yǎng
  143. wàng
  144. tiān
  145. kōng
  146.  
  147. huì
  148. xiàn
  149. tiān
  150. yǒu
  151. duō
  152.  
  153. rén
  154. yǒu
  155. duō
  156. xiǎo
  157.  仰望天空,你會發現天有多大,人有多小
  158.  
  159. shù
  160. de
  161. shèng
  162. rén
  163. xiān
  164. zhé
  165. yǒu
  166. zhe
  167. yàng
  168. de
  169. yǎng
  170. wàng
  171. tiān
  172. kōng
  173. de
  174. 。無數的圣人先哲有著與我一樣的仰望天空的
  175. jīng
  176.  
  177. jìn
  178. guǎn
  179. men
  180. dōu
  181. jīng
  182. men
  183. ér
  184.  
  185. dàn
  186. men
  187. de
  188. 經歷。盡管他們都已經離我們而去,但他們的
  189. xiǎng
  190. què
  191. zài
  192. tiān
  193. kōng
  194. zhōng
  195. yǒng
  196. héng
  197.  
  198. 思想卻在天空中永恒。
  199.  
  200.  
  201. shí
  202.  
  203. yǎng
  204. wàng
  205. tiān
  206. kōng
  207.  
  208. huì
  209. xiàn
  210. tiān
  211. yǒu
  212. duō
  213.  
  214. rén
  215.  其實,仰望天空,你會發現天有多大,人
  216. de
  217. xīn
  218. jiù
  219. gāi
  220. yǒu
  221. duō
  222.  
  223. 的心就該有多大。
  224.  
  225.  
  226.  
  227. qióng
  228. shàn
  229. shēn
  230.  
  231. jiān
  232. tiān
  233. xià
  234.  
  235.  
  236. yǎng
  237. wàng
  238.  “窮則獨善其身,達則兼濟天下。”仰望
  239. tiān
  240. kōng
  241.  
  242. jiù
  243. huì
  244. xīn
  245. huái
  246. tiān
  247. xià
  248.  
  249. 天空,你就會心懷天下。
  250.  
  251.  
  252.  
  253. xiān
  254. tiān
  255. xià
  256. zhī
  257. yōu
  258. ér
  259. yōu
  260.  
  261. hòu
  262. tiān
  263. xià
  264. zhī
  265. ér
  266.  
  267.  
  268.  “先天下之憂而憂,后天下之樂而樂。”
  269. yǎng
  270. wàng
  271. tiān
  272. kōng
  273.  
  274. jiù
  275. yīng
  276. gāi
  277. tiān
  278. xià
  279. wéi
  280. rèn
  281.  
  282. 仰望天空,你就應該以天下為己任。
  283.  
  284.  
  285. huān
  286. yǎng
  287. wàng
  288. tiān
  289. kōng
  290.  我喜歡仰望天空
  291.  
  292.  
  293. dōng
  294. yuàn
  295. xiǎo
  296. xué
  297. sān
  298.  
  299.       
  300.  
  301. bān
  302. jīn
  303. dōng
  304. ěr
  305. zhǐ
  306. dǎo
  307. lǎo
  308. shī
  309.  
  310. dīng
  311. xiǎo
  312.  東苑小學三(10)班金東爾指導老師:丁曉
  313. lěi
  314.  
  315.  
  316.  
    
   無注音版:仰望天空
    “仰望天空可以使人的心靈更寬廣”。爸爸經常這樣對我說。
    可是我不明白,天空什么都沒有,他能告訴我們什么呢?
    爸爸說:“仰望天空,你可以聽見兩千五百多年前偉大的思想家、教育家孔子的聲音。”
    仰望天空,孔子對他的學生說:“你看,蒼天在上,靜穆無言,而四季輪轉,萬物滋生。蒼天還要說話嗎?”
    是啊,蒼天還需要說什么呢?
    仰望天空,你會發現天有多大,人有多小。無數的圣人先哲有著與我一樣的仰望天空的經歷。盡管他們都已經離我們而去,但他們的思想卻在天空中永恒。
    其實,仰望天空,你會發現天有多大,人的心就該有多大。
    “窮則獨善其身,達則兼濟天下。”仰望天空,你就會心懷天下。
    “先天下之憂而憂,后天下之樂而樂。”仰望天空,你就應該以天下為己任。
    我喜歡仰望天空
    東苑小學三(10)班金東爾指導老師:丁曉蕾
    

   小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

   Powered by 小學生日記大全www.hualong-cn.com© 2012 www.hualong-cn.com Inc.
   Copyright © 2010 小學生日記大全

   成人视频免费在线观看 - 视频 - 在线观看 - 影视资讯 -飞爱网