<em id="ndxdl"></em>

  <noframes id="ndxdl">

   小學生日記大全 -> 三年級日記 -> 觀看---電影

   觀看---電影

  1. guān
  2. kàn
  3.          
  4. diàn
  5. yǐng
  6. 觀看---電影
  7.  
  8.  
  9. jīn
  10. tiān
  11. xià
  12.  
  13.  
  14. men
  15. quán
  16. xiào
  17. shī
  18. shēng
  19. guān
  20. kàn
  21.  
  22.  
  23.  今天下午 ,我們全校師生一起觀看,<
  24.  
  25. de
  26. zhǎng
  27. zhēng
  28.  
  29.  
  30.  
  31. hěn
  32. gǎn
  33. dòng
  34.  
  35. yīn
  36. wéi
  37. wèi
  38. jiě
  39. fàng
  40. jun1
  41. <我的長征>>.我很感動。因為一位解放軍
  42. shū
  43. shū
  44.  
  45. de
  46.  
  47. jiě
  48. jiě
  49.  
  50. jiě
  51. dōu
  52. zài
  53. zhàn
  54. chǎng
  55. shàng
  56. shēng
  57. 叔叔,他的爸爸,姐姐,姐夫都在戰場上犧牲
  58. le
  59.  
  60. yóu
  61. shì
  62. fēi
  63. duó
  64. dìng
  65. qiáo
  66.  
  67. ràng
  68. shēn
  69. shòu
  70. gǎn
  71. dòng
  72.  
  73. 了,尤其是飛奪瀘定橋,讓我深受感動。
  74.  
  75.  
  76. zhàn
  77. shì
  78. men
  79. zhe
  80. dìng
  81. qiáo
  82.  
  83. fèn
  84. shēn
  85. xiàng
  86. qián
  87. chōng
  88.  
  89.  戰士們爬著瀘定橋,奮不顧身向前沖去,
  90.  
  91.  
  92. zhōng
  93. zǒu
  94. guò
  95. le
  96. yòng
  97. tiě
  98. liàn
  99. zuò
  100. de
  101. qiáo
  102.  
  103. zhè
  104.  
  105. cái
  106.  終于走過了用鐵鏈做的橋,這一幕,我才
  107. zhī
  108. dào
  109. mén
  110. xiàn
  111. zài
  112. de
  113. hǎo
  114. shì
  115. mìng
  116. xiān
  117. bèi
  118. yòng
  119. xiān
  120. xuè
  121. huàn
  122. lái
  123. 知道我門現在的好日子是革命先輩用鮮血換來
  124. de
  125.  
  126. 的。
  127.  
  128.  
  129.  
    
   無注音版:觀看---電影
    觀看---電影
    今天下午 ,我們全校師生一起觀看,<<我的長征>>.我很感動。因為一位解放軍叔叔,他的爸爸,姐姐,姐夫都在戰場上犧牲了,尤其是飛奪瀘定橋,讓我深受感動。
    戰士們爬著瀘定橋,奮不顧身向前沖去,
    終于走過了用鐵鏈做的橋,這一幕,我才知道我門現在的好日子是革命先輩用鮮血換來的。
    

   小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

   Powered by 小學生日記大全www.hualong-cn.com© 2012 www.hualong-cn.com Inc.
   Copyright © 2010 小學生日記大全

   成人视频免费在线观看 - 视频 - 在线观看 - 影视资讯 -飞爱网