<em id="ndxdl"></em>

  <noframes id="ndxdl">

   小學生日記大全 -> 二年級日記 -> 奇怪的天氣(許元亨)

   奇怪的天氣(許元亨)

  1.             
  2. nián
  3.       
  4. yuè
  5.       
  6. xīng
  7. tiān
  8. 20081111日星期五天氣霧
  9.  
  10.  
  11. jīn
  12. tiān
  13. zǎo
  14. shàng
  15.  
  16. chuáng
  17. kàn
  18. jiàn
  19. chuāng
  20. de
  21. shàng
  22. shì
  23.  今天早上,我一起床看見窗戶的玻璃上是
  24. bái
  25. de
  26.  
  27. kāi
  28. chuāng
  29. kàn
  30. jiàn
  31. yǎn
  32. qián
  33. bái
  34. máng
  35. máng
  36. de
  37. piàn
  38.  
  39. 白色的,我打開窗戶看見眼前白茫茫的一片,
  40. jiā
  41. qián
  42. miàn
  43. de
  44. xiǎo
  45.  
  46. xiǎo
  47. shù
  48.  
  49. duì
  50. àn
  51. de
  52. diàn
  53. lóu
  54. 我家前面的小河、小樹,河對岸的電力大樓以
  55. fáng
  56. dōu
  57. kàn
  58. jiàn
  59. le
  60.  
  61. wèn
  62.  
  63.  
  64. tiān
  65. kōng
  66. bái
  67. 及其他房屋都看不見了,我問媽媽:“天空白
  68. de
  69. shá
  70. dōng
  71. ya
  72.  
  73.  
  74. shuō
  75.  
  76.  
  77. shì
  78.  
  79.  
  80. yòu
  81. wèn
  82. 色的啥東西呀?”媽媽說:“是霧。”我又問
  83.  
  84.  
  85. wéi
  86. shí
  87. me
  88. jīn
  89. tiān
  90. de
  91. qián
  92. tiān
  93. de
  94. nóng
  95. ne
  96.  
  97.  
  98. :“為什么今天的霧比前幾天的霧濃呢?”爸
  99. shuō
  100.  
  101.  
  102. tiān
  103. hěn
  104. cháo
  105. shī
  106.  
  107. jiù
  108. gèng
  109. duō
  110. le
  111.  
  112.  
  113. míng
  114. bái
  115. 爸說:“天氣很潮濕,霧就更多了。”我明白
  116. le
  117. kōng
  118. zhōng
  119. de
  120. shuǐ
  121. fèn
  122. tài
  123. duō
  124. le
  125.  
  126. jiù
  127. xíng
  128. chéng
  129. le
  130.  
  131. jiào
  132. 了空氣中的水分太多了,就形成了霧。我覺得
  133. yǒu
  134. de
  135. tiān
  136. hǎo
  137.  
  138. yīn
  139. wéi
  140. miàn
  141. cháo
  142. shī
  143.  
  144. kàn
  145. qīng
  146.  
  147. 有霧的天氣不好,因為地面潮濕、看不清路、
  148. bái
  149. máng
  150. máng
  151. de
  152. piàn
  153.  
  154. chē
  155. zài
  156. bái
  157. tiān
  158. yào
  159. kāi
  160. zhe
  161. dēng
  162. màn
  163. màn
  164. 白茫茫的一片,汽車在大白天也要開著燈慢慢
  165. háng
  166. shǐ
  167.  
  168. xiǎo
  169. péng
  170. yǒu
  171. zǒu
  172. xiǎo
  173. xīn
  174. jiù
  175. huì
  176. huá
  177. dǎo
  178.  
  179. 行駛,小朋友走路一不小心就會滑倒。
  180.  
  181.  
  182.  
    
   無注音版:奇怪的天氣(許元亨)
    2008年11月11日星期五天氣霧
    今天早上,我一起床看見窗戶的玻璃上是白色的,我打開窗戶看見眼前白茫茫的一片,我家前面的小河、小樹,河對岸的電力大樓以及其他房屋都看不見了,我問媽媽:“天空白色的啥東西呀?”媽媽說:“是霧。”我又問:“為什么今天的霧比前幾天的霧濃呢?”爸爸說:“天氣很潮濕,霧就更多了。”我明白了空氣中的水分太多了,就形成了霧。我覺得有霧的天氣不好,因為地面潮濕、看不清路、白茫茫的一片,汽車在大白天也要開著燈慢慢行駛,小朋友走路一不小心就會滑倒。
    

   小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

   Powered by 小學生日記大全www.hualong-cn.com© 2012 www.hualong-cn.com Inc.
   Copyright © 2010 小學生日記大全

   成人视频免费在线观看 - 视频 - 在线观看 - 影视资讯 -飞爱网