<em id="ndxdl"></em>

  <noframes id="ndxdl">

   小學生日記大全 -> 二年級日記 -> 新童謠

   新童謠

  1. xīng
  2. dào
  3. le
  4. xīn
  5. gāo
  6. xìng
  7. yīn
  8. wéi
  9. sòng
  10. lǎo
  11. shuō
  12. shuí
  13. huì
  14. bèi
  15. 星期五到了我心里特高興因為誦讀老說誰會背
  16. jiù
  17. jiǎng
  18. běn
  19. shū
  20. zhī
  21. yào
  22. chāo
  23. guò
  24. liǎng
  25. jiù
  26. 就可以獎勵一本書只要不超過兩次就可以
  27.  
  28.  
  29. shàng
  30. le
  31. shǒu
  32. lǎo
  33. shī
  34. jiào
  35. bèi
  36. zhōng
  37. jiān
  38. tóng
  39. xué
  40. xǐng
  41.  上課了我舉手老師叫我背中間同學提醒一
  42. jiù
  43. bèi
  44. wán
  45. le
  46. zuì
  47. hòu
  48. hái
  49. lǐng
  50. huí
  51. lái
  52. běn
  53. zhōng
  54. fàn
  55. bān
  56. de
  57. shí
  58. 次我就背完了最后還領回來一本中午飯班的時
  59. hòu
  60. zhí
  61. zhe
  62. kàn
  63. miàn
  64. yǒu
  65. hǎo
  66. duō
  67. zhī
  68. shí
  69. 候我一直拿著它看里面有好多知識
  70.  
  71.  
  72. jīn
  73. tiān
  74. fēi
  75. cháng
  76. kāi
  77. xīn
  78. tōng
  79. guò
  80. de
  81. le
  82. hǎo
  83.  今天我非常開心通過自己的怒力取得了好
  84. de
  85. chéng
  86. guǒ
  87. 的成果
  88.  
  89.  
  90.  
    
   無注音版:新童謠
    星期五到了我心里特高興因為誦讀老說誰會背就可以獎勵一本書只要不超過兩次就可以
    上課了我舉手老師叫我背中間同學提醒一次我就背完了最后還領回來一本中午飯班的時候我一直拿著它看里面有好多知識
    今天我非常開心通過自己的怒力取得了好的成果
    

   小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

   Powered by 小學生日記大全www.hualong-cn.com© 2012 www.hualong-cn.com Inc.
   Copyright © 2010 小學生日記大全

   成人视频免费在线观看 - 视频 - 在线观看 - 影视资讯 -飞爱网