<em id="ndxdl"></em>

  <noframes id="ndxdl">

   海納百川,閩南之韻作文1000字_作文

  1. 預覽:
  2. de
  3. huì
  4. ān
  5.  
  6. qiáo
  7.  
  8. men
  9. de
  10. shì
  11. ràng
  12. men
  13. yǎn
  14. qián
  15. 的惠安女,瞧!她們那奇特的服飾讓我們眼前
  16. liàng
  17. ——
  18. duǎn
  19. shàng
  20.  
  21. kuān
  22. zhǎng
  23.  
  24. yín
  25. yāo
  26. dài
  27. 一亮——短上衣,寬長褲,銀腰帶
  28.  
  29. wéi
  30. shí
  31. me
  32. yào
  33. chuān
  34. duǎn
  35. shàng
  36.  
  37. kuān
  38. zhǎng
  39. 。為什么要穿短上衣,寬長褲
  40. ne
  41.  
  42. wèn
  43. cái
  44. zhī
  45. dào
  46.  
  47. yuán
  48. lái
  49. huì
  50. ān
  51. wéi
  52. le
  53. gōng
  54. zuò
  55.  
  56. zhǎng
  57. zài
  58. 呢?一問才知道,原來惠安女為了工作,長在
  59. hǎi
  60. biān
  61. zǒu
  62. dòng
  63.  
  64. chuān
  65. duǎn
  66. shàng
  67. shì
  68. wéi
  69. le
  70. ràng
  71. hǎi
  72. shuǐ
  73. jiàn
  74. shī
  75. 海邊走動,穿短上衣是為了不讓海水濺濕衣服
  76.  
  77. kuān
  78. jiǎo
  79. shì
  80. wéi
  81. le
  82. ràng
  83. tuǐ
  84. gàn
  85. kuài
  86. diǎn
  87.  
  88. zhè
  89. xiē
  90. huì
  91. ān
  92. ,寬褲腳則是為了讓褲腿干得快點。這些惠安
  93. yǒu
  94. de
  95. bāng
  96. guī
  97. lái
  98. de
  99. zhàng
  100. shōu
  101. shí
  102. hǎi
  103. huò
  104.  
  105. yǒu
  106. de
  107. 女有的幫捕魚歸來的丈夫收拾海貨,有的則把
  108. hǎi
  109. xiān
  110. tiāo
  111. chū
  112. mài
  113.  
  114. huì
  115. ān
  116. men
  117. wéi
  118. le
  119. zhàng
  120.  
  121. wéi
  122. le
  123. hái
  124. 海鮮挑出去賣。惠安女們為了丈夫,為了孩子
  125.  
  126. wéi
  127. le
  128. zhěng
  129. jiā
  130. tíng
  131.  
  132. men
  133. yuàn
  134. shēng
  135. qiē
  136.  
  137. yǒu
  138. míng
  139. de
  140. ,為了整個家庭,她們愿意犧牲一切。有名的
  141. huì
  142. shuǐ
  143. jiù
  144. shì
  145. men
  146. xīn
  147. qín
  148. láo
  149. dòng
  150. de
  151. 惠女水庫就是她們辛勤勞動的

    閩南語童謠,福建童謠 - 預覽:

   • 閩南語童謠,福建童謠 一、新年歌初一早,初二巧,初三困到飽,初四頓頓飽,初五隔開,初六挹肥,初七七元,初八原金,初九天公生,初十有食食,十一請囝婿,十二查某囝轉來拜,十三食泔糜仔配芥菜,十...
   • 地址 - rj.5ykj.com/html/20443.htm - 2014-08-14
   成人视频免费在线观看 - 视频 - 在线观看 - 影视资讯 -飞爱网